Личности

Библиотека „Личности” представя чрез думите на най-новата критика емблематични фигури от българската литература, белязали с присъствието си епохата и на Първата (Народна) република България (1946–1990), и на Втората българска република (след 1990 г.). Със следването на ясен критически ангажимент, с волята за цялост и истинност на литературната история поредицата проектира началата на новия канон на българската литература – редицата от личности, които задават нейния висок смисъл.
Изданията се публикува в рамките на научноизследователската програма Литературата на Народна република България (1946 – 1990) реализирана от Департамент “Нова българистика” на Нов български университет.
*
Поредицата „Очи в очи” включва серия от анкети, разговори и интервюта с български писатели, тематизиращи литературата и литературния живот от началото на НРБ до наши дни. Книгите от тази поредица са ориентирани колкото персоналистично - към отделни значими автори, толкова и проблемно- тематично - към повече писатели и литератори, които свидетелстват за българската литература след средата на XX век. Техните живи гласове разказват как различните житейски практики се преработват в споделен исторически опит.