cover_tarinska2_front.jpg
Книгата обобщава дългогодишните наблюдения на един от най-добрите познавачи на Ботевото творчество...
Продължава...

1_Cover_Istanbulski.jpg
Съвременна авторска приказка за Истанбул, видян през очите на една птица. Богато илюстровано издание....
Продължава...

Cover_Krustev_front.jpg
Д-р Кръстев е първият професионален литературен критик у нас, подборът обхваща целия му творчески живот...
Продължава...

Самиздат. 1963–1966

Самиздат. 1963–1966

Стихове от Веселин Тачев, Йордан Трендафилов, Иван Цанев, Здравко Кисьов, Димитър Вятовски, Димитър Горсов, Менча Соколова, Владимир Попов... Продължава


40 капки черна кръв. 1963

40 капки черна кръв. 1963

Изданието представя смятаната до скоро за изгубена самиздатска книга на Веселин Тачев (1941–1991), изработена в машинопис през 1963 г. Чрез нея се откроява едно от най-физиономичните присъствия сред младата поезия от 60-те години на ХХ век. Продължава


Балът на тираните

Балът на тираните

Изданието съдържа стихотворения, писани между 2012 и 2016 г., които се появяват за първи път в самостоятелна авторска книга на Пламен Дойнов. Тя се основава на текстове, представени в поетическото четене Нова политическа поезия на 22 февруари 2016 г. в София..... Продължава